our Services

 • Housekeeping
 • Maintenance & Repairs
 • Laundry
 • Pest Control
 • Pet Care

 • Airport Transfer
 • Travel Booking
 • Vehicle Rents
 • Bus Routes
 • Moving

 • Home Doctor
 • Baby Sitting
 • Fitting-out
 • Home Design
 • Grocery Shopping

 • Legal Advisory
 • Insurance Cover
 • Marketing & Leasing
 • Administration & Accounting

Liên hệ với Ban quản lý tòa nhà để tìm kiếm căn hộ cho thuê tốt nhất tại Azura.

Địa chỉ:

339 Trần Hưng Đạo, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 

 

 

 

Property & Management Company

 • azura.bqt20@gmail.com
 • +84 (0) 236 3928 100
  +84 (0) 236 3928 068

  © AZURA. All rights reserved. TERMS OF USE and PRIVACY POLICY