DÀNH CHO CHỦ SỞ HỮU

  • Nghiên cứu thị trường
  • Tìm kiếm khách thuê
  • Doanh thu dự kiến
  • Tư vấn pháp lý
  • Thỏa thuận với khách thuê
  • Dịch vụ cho căn hộ

Liên hệ với Ban quản lý tòa nhà để tìm kiếm căn hộ cho thuê tốt nhất tại Azura.

Địa chỉ:

339 Trần Hưng Đạo, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 

 

 

 

Hotline:

+84 (0) 236 3928 100

 

Property & Management Company

  • azura.bod@azura.com.vn
  • +84 (0) 236 3928 200

© AZUZA. All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy